JOSEF PORTMAN
(25.8. 1893 - 6.1. 1968)

Josef Portman byl pro tiskařské dílo nadšený litomyšlský rodák, místní učitel, knihovník a knihomol. Po svém otci-typografovi a vlivem svého gymnazijního profesora češtiny Jarmila Krecara, získal kladný vztah k literatuře a knihám jako takovým, což se promítlo nejen v jeho sběratelské vášni, ale i tím, že Portman začal sám později tisknout, nebo si nechával tisknout a ilustrovat své oblíbené básníky a spisovatele, mezi které patřili například Otokar Březina, Jaroslav Durych, Miloš Marten, Charles Baudelaire, Edgar Alan Poe, Paul Valéry, Walt Whitman, Jusuf Nízámí, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Nietzsche a tehdy pro světovou literaturu ještě neznámý Franz Kafka.
Portman čítával různé revue, ještě na studiích Moderní revui redigovanou Arnoštem Karáskem ze Lvovic, později se mu dostal do rukou i S.K.Neumannův Philobiblon, v jehož druhém (a posledním) čísle se dozvěděl o Cyklu dřevorytů chvalozpěvem velmi pěkným provázeném k chvále geniálních lékařů a ranhojičů od Josefa Váchala na ručním papíře, ve dvaceti exemplářích tištěném. Zatoužil po jednom tisku, a tak si o něj Váchalovi napsal. Nato se mezi nimi rozvinula vytrvalá a mnohaletá korespondence a jak se Portman postupně seznamoval s Váchalovým dílem, byl jím čím dál tím více nadšen a jeho snahou bylo získat vše, co vytvořil. "...jedinou mou radostí by bylo míti Vaše všechny práce - míti pro ně místnost - to by byl ráj, který se ovšem nikdy neuskuteční... " (Portmanův dopis Váchalovi z roku 1915) O čtyři roky později pak navštívil Váchala v jeho Vršovické dílně a následujícího roku s Váchalovým svolením dotiskl název u tří dřevorytů k Mystice čichu. Portman našel v tištění zalíbení, a tak se stal tiskařem-amatérem, který během následujících let vytiskl na 135 unikátů.
Portman sdílel s Váchalem nejen lásku k tisku, dřevořezbě a psům, ale i zájem o okultní vědy, mystiku, theosofii a východní filozofie. Vzájemně si doporučovali literaturu; jejich vztah byl jak umělecký a obchodní, tak i osobní a přestože se později nepohodli a rozešli, Portman zůstal věrným sběratelem Váchalových děl. V roce 1961 se Josef Portman rozhodl věnovat své celoživotní dílo vlastní i sbírky knižní, grafické, korespondenci i osobní památky Karáskově galerii a jejímu institucionálnímu správci Památníku národního písemnictví na Strahově. Při té příležitosti se rozmýšlel, zda napsat komentář ke své korespondenci s Váchalem a po dlouhém váhání se rozhodl: "...uděláte si úsudek sám o našem poměru..." Portmanově lásce ke knihám a grafickému umění vděčíme za nevšední sbírku, kterou během života nashromáždil, a také díky jeho nadšení můžeme dnes obdivovat více Váchalových prácí tiskařských, malířských i řezbářských.

Váchal a Portman na Litomyšlském zámku
ilustrace ke Krvavému románu
Hrabě Portmon, jeho nový
zámek a podivuhodný pes Čipera.
Je to vzácný druh chrta,
tak tenký, že i skrze klíčovou
dírku skorem proleze.

HOME