Vyšší odborná škola informačních služeb, Pacovská 350, 140 00 Praha 4


Kdo to byli volynští Češi?

A jaké byli jejich osudy v dějinách Evropy?

Rešerše

Klíčová slova:

Volynští Češi

Volyň (resp. Volyn, Volhynia)

Emigrace

Reemigrace

České osídlení

Národnostní poměry

Ukrajina

Protirakouský odboj

Protifašistický odboj

MDT:

438.41

477.82

Zpracovala: Marie Stěničková
Třída: K2
Datum: 29.1.2002

Analytický list

 1. Specifikace uživatelského dotazu: Uživatel je v dané oblasti laikem. Je mu pouze známo, že Volyň je obec nebo oblast nacházející se někde na Ukrajině a chtěl by se dovědět něco bližšího o Češích z Volyně. Především:
 2. Kdo to byl?
  Proč se nazývají právě tak? Žijí v ČR nebo na Ukrajině?
  Jaké je místo této národnostní menšiny v historii?
  Kde přesně leží Volyň?

 3. Celkový počet záznamů: 71


 4. Podle druhu dokumentu:

 5. Knižní dokumenty: 36 z toho:

  Články z periodik: 17

  Elektronické dokumenty: 17

  Speciální dokumenty: 1 kartografický dokument

 6. Jazykové vymezení:
 7. Časové vymezení: 1900 - 2002
 8. Informační zdroje:

 9. Česká národní bibliografie - souborný katalog ná rodní bibliografie (články, české knihy, zahraniční bohemika, speciální dokumenty, periodika) ( http://aip.nkp.cz/index.htm )

  Knihovna Náprstkova muzea, Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
  Krajská knihovna Vysočiny (Havlíčkův Brod) - katalog Clavius ( http://katalog.okhb.cz/clavius/ )
  Městská knihovna v Jablonci nad Nisou - katalog LANius ( www.skks.cz/lanius/ )
  Městská knihovna v Přerově - katalog LANius ( http://www.knihovnaprerov.cz/ )
  Národní knihovna České republiky (Praha) - báze periodik ANL, souborný katalog NKC ( www.nkp.cz )
  Okresní knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích - katalog LANius ( http://www.ok-litomerice.cz/default.htm )
  Okresní knihovna Olomouc - katalog LANius ( http://www.ok-olomouc.cz/ )
  Slovanská knihovna - souborný katalog SLK ( www.nkp.cz/slov_knih/ )

  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - online katalog FFUK ( http://www.ff.cuni. cz/tinweb/cgi-bin/k6.cgi )

  Altavista - katalog zdrojů ( www.altavista.com )
  AskJeeves - katalog zdrojů ( www.askjeeves.com )
  Dialog - katalog bází ( www.dialogweb.com )
  Google - katalog zdrojů ( www.google.com )
  Yahoo - katalog zdrojů ( www.yahoo.com )
  Centrum - katalog zdrojů českého internetu ( www.centrum.cz )
  Seznam - katalog zdrojů českého internetu ( www.seznam.cz )

 10. Způsob řazení dokumentů:

 11. podle druhu dokumentu
  v rámci jednotlivých dokumentů abecedně podle příjmení autora

Referát

Češi z Volyně

Ve sdělovacích prostředcích se v letech 1945 až 1950 často hovořilo a psalo o Češích z Volyně především jako o vojácích naší zahraniční armády v Sovětském Svazu a při návratu jejich rodin z Volyně pak v souvislosti s osidlováním pohraničí. Od roku 1990 byl pojem "volynští Češi" opět poměrně často uváděn v souvislosti s reemigrací našich krajanů z ohroženého území po katastrofě černobylské atomové elektrárny. V letech 1868 až 1874 se přesunulo několik desítek českých rodin do oblasti tehdejší carské gubernie Volyň při východní hranici s rakousko-uherskou monarchií přímo na výzvu ruského cara k osídlení této oblasti, kde se v důsledku zrušení nevolnictví v Rusku v roce 1861 nabízela k velmi levnému prodeji zemědělská půda.. Češi, kteří zde zakládali vlastní vesnice znamenali pro zaostalé Rusko nový doposud neznámý způsob obdělávání půdy a hospodaření vůbec. Nezanedbatelný byl i pozdější politický vliv na dění v této části Ruska ze strany Čechů. V Kyjevě byl například počátkem 20. století vydávám český časopis Čechoslovan a již v 80. letech 19. století existovalo v gubernii mnoho českých škol. Po vypuknutí 1. světové války v srpnu 1914 to byli právě Češi z Volyně, kteří jako první po dohodě s carem začali zakládat československou jednotku, která byla nasazena do bojů proti Rakousku za budoucí svobodu a samostatnost československého národa. Významná byla i činnost mnoha Čechů z Volyně při bojích čsl. legionářů v Rusku. Bohužel bolševická revoluce v říjnu 1917 a pozdější uchopení moci Stalinem představovalo pro již rozdělenou bývalou Volyň mezi Polsko a Ukrajinu první kruté omezení vlivu na další vývoj situace. Západní - polská část Volyně se i nadále dobře hospodářsky rozvíjela, zatímco východní část pod vlivem Stalinovi diktatury přišla o vše a zažila perzekuce, bídu a časté hladomory. Po německé expanzi do Polska v září 1939 a jeho rozdělení, došlo k opětovnému připojení celého území pod SSSR. Vpád německých vojsk a rychlý průnik dále směrem na východ přineslo mnoho obětí z řad místních Čechů, mnohým z nich se však podařilo dostat se k formujícímu 1. čsl. armádnímu sboru do Buzuluku, kde se pak mohli podílet na osvobozování nejen Volyně, ale i Československé republiky. Strach z dalšího vývoje po roce 1945 přimělo "volyňské Čechy" požádat prezidenta Beneše o možnost návratu jejich rodin zpět do historické vlasti. Prezident Beneš a tehdejší vláda uznala mimořádné zásluhy těchto krajanů při osvobozování vlasti a vyvinula diplomatický tlak na Stalina a sovětskou vládu, aby souhlasila s tímto přesídlením. Ke konci roku 1945 dal Stalin skutečně souhlas, ale přesídlení podmínil uzavřením dohody, ve které byla později sjednána možnost vystěhovat se zemědělcům ukrajinské národnosti, kteří hospodařili především v oblastech východního Slovenska. Někteří z nich ve vidině přestěhovat se do komunisty opěvovaného "ráje dělníků a rolníků", skutečně projevili zájem a do SSSR odešli. Počátkem roku 1947 tak mohlo být vypraveno 107 vlakových transportů s reemigranty z Volyně, kterých se tehdy vrátilo do staré vlasti okolo 200 tisíc. Pouze okolo 1 tisíce jich zůstalo. Zde je však po roce 1948 čekalo to, před čím z Volyně utíkali. Ale ani ta největší gottwaldovská perzekuce se nedala přirovnat k té stalinovské. Termín "volyňský Čech" tedy zahrnuje pouze české krajany z bývalé carské gubernie Volyň. Velký počet českých emigrantů byl ale také například v oblasti Kyjeva a Černobylu. Obecně se proto užívá souhrnný název "Ukrajinští Češi".

Dodatky:

O zhodnocení zkušeností tří až pěti generací Čechů, které žily ve slovanském, ale přesto cizím prostředí se snažila putovní výstava "Osudy Čechů z Volyně", kterou uspořádalo Národní muzeum ve spolupráci se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel.

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (prof. Vladimír Dufek).
Na Hřebenkách 20, Praha 5.

Periodikum týkající se tématu:
Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.
Periodicita: 10 krát ročně
Rok vzniku: 199?
Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
MDT 070 ; 323.1

Fakta:
1868 - emigrace Čechů na Ukrajinu
Ve Volyňské gubernii na 634 obcí s obyvateli české národnosti
1944 a 1947 - reemigrace většiny Čechů z Volyně
1991 - 1993 - reemigrace 1 809 osob z různých oblastí Ukrajiny (zejména Kyjeva a Černobylu)

Některá města Volyňské gubernie: Lutsk, Dubno, Rivne, Žitomir.

Encyklopedie:

Volhynia. Columbia Encyclopedia. 6th ed. [cit. 28.1. 2002]. [online] dostupná z: www.askjeeves.com

Pod encyklopedickým heslem Volhynia lze najít stručnou informaci o oblasti Volyň na Ukrajině z hlediska geografického, historického, kulturního a politického.

Volyň, Volyňsko. Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon ; Encyklopedický dům, 1993. S. 1195. ISBN 80-207-0438-8

Volyň, Volyňsko. Všeobecná encyklopedie / 8 : t/ž. 1. vyd. Praha : Diderot, 1999. S. 327. ISBN 80-902723-0-4

Použitá literatura:

Hofman, Jiří. Češi na Volyni. Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1995. ISBN 80-901878-1-1

Hudousek, Petr. <P.HUDOUSEK@seznam.cz> Konference k návratu Čechů z Volyně. Horský kurýr - regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí [online], [cit. 29.1. 2002].
Dostupný z: http://www.orlickehory.cz/hory.asp?idc=126

Seznam relevantní dokumentů (24)

  Knižní dokumenty:

 1. Červenková, Jitka. Čeští vystěhovalci na Volyň koncem 19. a začátkem 20. století : příspěvky k dějinám. Praha : Univerzita Karlova (Praha). Filizofická fakulta, 1978. 104 s.
  Specifikace dokumentu: diplomová práce
 2. Dufek, Vladimír. Kapitoly z dějin volyňských Čechů. [Praha] : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997. ISBN 80-901878-6-2
  Specifikace dokumentu: sborník
 3. Dufek, Vladimír. Návrat volyňských Čechů do vlasti v archívních materiálech. [Praha] : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997.
  ISBN 80-90-18-78-7-0
  Specifikace dokumentu: sborník
 4. Hofman, Jiří. Češi na Volyni. Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1995.
  ISBN 80-901878-1-1
  Specifikace dokumentu: informační publikace
 5. Hofman, Jiří. Volynští češi v prvním a druhém odboji. Hradec Králové : Český svaz bojovníků za svobodu, 1999.
  ISBN 80-7005-030-6
  Specifikace dokumentu: sborník
 6. Moravcová, Ilona. České školství na Volyni (1968-1939). Praha : Univerzita Karlova (Praha). Filizofická fakulta. Ústav anglistiky a amerikanistiky, 1997. 174 s., příl.
  Specifikace dokumentu: diplomová práce
 7. Pancíř, Jiří. Návrat : reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1946-1947 / články vybral Jiří Pancíř. Lovosice : Jiří Pancíř, 1999. 189 s.

 8. Pospíšil, Jan. České písně z ukrajinské Volyně / u volyňských reemigrantů od roku 1947 v Čechách a na Moravě zapsal Jan Pospíšil, u Čechů na Volyni v letech 1986-1991 zapsala Vjačeslava Lohvinová ; studii Písňový folklór volyňských Čechů napsala a poznámky k písním zpracovala Věra Thořová. 1. vyd. Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV, 1997. 579 s. (Poklady lidové kultury ; sv. 6)
  ISBN 80-85010-15-1
  Specifikace dokumentu: sborník písní
 9. Šimek, Václav. U nás na Volyni. Sokolov : Okresní úřad ; Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1993.
  ISBN 80-901534-9-6
  Specifikace dokumentu: autobiografické vzpomínky
 10. Šimek, Václav. Volyňáci. Sokolov : Okresní muzeum, 1995. Specifikace dokumentu: vzpomínky
 11. Širc, Václav. Minulost zavátá časem : kronika českých Dorohostají a přilehlých osad Libánovky a Máslenky. Louny : Český svaz protifašistických bojovníků, [1983?]. 107 s., fot.

  Obsah knihy je zaměřen přímo na osídlení a život ve vesnicích, které byly českými emigranty ve volyňské oblasti založeny. Češi dávali často nově založeným obcím česká jména a snažili se v nich udržovat české vzdělávání, zvyky a kulturu.

 12. Vaculík, Jaroslav. Demografický vývoj české minority na Volyni v letech 1868-1914. Historická geografie. Miscellanea ; sv. 29. Praha : Historický ústav, 1997. S. 323 - 338.
  ISBN 80-85268-67-1.
  Specifikace dokumentu: studie
 13. Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů. Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997-.
  ISBN 80-901878-5-4 ; 80-901878-8-9
  Specifikace dokumentu: studie
 14. Vaculík, Jaroslav. Volynští Češi po své reemigraci v roce 1947. Slovanské historické studie ; [sv. 26]. [Praha] : [s. n.], [1980?]. s. 327 - 358.
  Specifikace dokumentu: studie
 15. Periodické dokumenty:

 16. ČTK. Před deseti lety se začali vracet volynští Češi : včlenění do české společnosti nebylo snadné. Olomoucký den, 2001, roč. 3, 25.4. 2001, s. 3.
 17. Jurok, Jiří. Češi na Volyni a Ukrajině. Vlastivědný věstník moravský, 1996, č. 4, s. 403 - 404.
 18. Petřík, Luboš. Příslušníci české družiny v Kyjevě se dočkali důstojné připomínky : bez Čechů z Volyně by sotva vznikly ruské legie. Olomoucký den, 2000, roč. 2, 4.11. 2000, s. 7, fot.
 19. Petřík, Luboš. Volynští Češi jako první poznali pravou tvář stalinského komunismu : druhý díl Dějin mapuje léta 1914-1945. Olomoucký den, 1999, roč. 1, 29.4. 1999, s. 5, fot.
 20. Večeřa, Pavel. Největší česká národnostní menšina se nyní opět dostává do popředí zájmu : Volynští Češi našli svého Héroda. Olomoucký den, 1999, roč. 1, 2.7. 1999, s. 5, fot.
 21. Vykoupil, Libor ; Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů. Časopis Matice moravské, 1999, č. 1, s. 268 - 269.
 22. Elektronické dokumenty:

 23. Hudousek, Petr. <P.HUDOUSEK@seznam.cz> Konference k návratu Čechů z Volyně. Horský kurýr - regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí [online], [cit. 29.1. 2002]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.orlickehory.cz/hory.asp?idc=126

  Autor referuje o proběhnuvší konferenci na téma "volynští Češi", krátce shrnuje obsah referátů jednotlivých řečníků.

 24. Levsen, Shawn. Regional corner : Volyn oblast [Regionální informace o volyňské oblasti]. The Business Information Services for the Newly Independent States (BISNIS), [cit. 27.1. 2002]. [HTML dokument]
  dostupný z: http://permanent.access.gpo.gov/lps3997/9605voly.htm

  Dokument shrnuje informace o Volyňské oblasti, zejména informace o regionální ekonomice, stavu hospodářství, o zemědělském sektoru, o průmyslu a o kultuře. Zabývá se dále vztahem Ukrajiny a Evropskými zeměmi, kde Volyň hraje úlohu jakéhosi spojovacího mostu mezi východem a západem.

 25. Svršek, Jiří. Volynští češi. [cit. 28.1. 2002]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.pravoslav. gts.cz/historie/volyn1.htm

  Podle článku Jiřího Větrovce, uveřejněného v 5. čísle Zpravodaje Konfederace politických vězňů z roku 1997 autor stručně shrnuje osudy volyňských Čechů za Stalinovy éry v SSSR.

 26. Kartografické dokumenty:

 27. Drahokoupil, Jaroslav. Historická mapa českého osídlení na Volyni. Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1995.
  ISBN 80-901878-0-3
  Specifikace dokumentu: historická mapa v časovém vymezení let 1860 až 1949.