logo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha 4, Pacovská 350/4

Komunikace. Obecné zákonitosti vzniku, transformování a přenosu zpráv

komunikace:

Terminologická poznámka č. 3

Schéma komunikačního systému - Shannon-Weaverův model

sdělení (message):
přenášená informace

zdroj (resource):
odesílatel informace

kodér (encoder):
překladatel informace do kódu, v němž bude přenášena (tj. do signálů, znaků)

přenosová cesta / kanál (channel):
smyslově odečítatelný způsob přenosu komunikovaného obsahu (fyzická forma, v níž je informace přenášena)
vlastnosti (atributy):

dekodér (decoder):
překladatel informace do kódu, v němž bude přijímána

příjemce (receiver):
příjemce informace

šum (noise):
zkreslení informace - cokoli, co snižuje věrnost přenosu sdělení od zdroje k příjemci
typy šumu:

bit:
jednotka množství informace

zpětná vazba (feedback):
informace o výsledku komunikace, kterou příjemce zasílá zpátky zdroji


shannon-weaverův model

Příklad komunikačního řetězce podle Shannon-Weaverova modelu:

Publikování tištěných dokumentů

ZDROJ = původce (autor) dokumentu

KÓDOVÁNÍ = výběr vhodné fyzické manifestace (slova, zvuky, obrazy, znaky...) a její záznam na vhodné médium (papír, pevný disk...)

SDĚLENÍ = obsah dokumentu - např. „Příčiny úbytku ozónové vrstvy Země“

PŘENOSOVÁ CESTA (kanál) = vytvořený dokument a jeho formy (např. rukopis, soubor v textovém editoru, soubor v DTP programu, vytištěné podklady pro korekturu, kniha, článek v časopise, xerokopie), jichž nabývá cestou od zdroje k příjemci (např. redakce - vydavatel - velkoobchod - maloobchod - skladiště knihovny - studovna knihovny)

DEKÓDOVÁNÍ = schopnost příjemce pochopit sdělení ve formě, v níž je prezentováno (např. překlad do mateřského jazyka, porozumění obsahu)

PŘÍJEMCE = čtenář dokumentu

ŠUM = např. překlepy písařky při přepisování rukopisu (při kódování), poškození knihy např. vytržením listů (při přenosu), dyslexie (při dekódování)

ZPĚTNÁ VAZBA = např. recenze dokumentu

Lineární versus síťový model komunikace

lineární model: lineární model

Nedostatky lineárního modelu

síťový model: síťový model


Zpracovala: Helena Kučerová | Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2010